facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski

 

Uniwersytet Śląski w swoich relacjach z szeroko rozumianym otoczeniem musi wypracować sobie pozycję instytucji społecznie użytecznej, nie tylko ze względu na jej podstawowe funkcje edukacyjne, ale także ze względu na kapitał wiedzy i nagromadzoną w nim mądrość oraz gotowość służenia społeczeństwu we wszystkich swoich obszarach kompetencji i możliwości.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 2012−2020

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.